Misyonumuz


İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği,toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle, vizyonu doğrultusunda aşağıdaki stratejik hedeflere ulaşmayı planlamaktadır:

Balkanlarda  yaşayan iki dilli Türk çocuklarının, aynı zamanda kimlik sorununa da neden  olan anadili eğitimindeki yetersizlik meselesiyle yakından ilgilenmek.Onların genel sorunları ve ona ilişkin sonuç,çözüm önerileri geliştirmek ve bunları projelendirmek;

Balkan topraklarında atalarımızın mirası olan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı,onarımı ve restorasyonu için projeler ortaya koymak,yürütülen projelere destek olmak;

Soydaşlarımızın yaşadığı ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları ve toplum liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmek,bu ülkelerdeki akrabalık ilişkimiz, kültür ve tarih birlikteliğimiz bulunan insanlarımızın ihtiyaçlarını,beklentilerini,düşüncelerini tespit etmek, onlarla ilişkilerimizi geliştirmek,onların sosyal,siyasal,ekonomik alanlarda ve eğitim alanında güçlü bir lobi oluşturmalarına destek olmak;

Balkanlarda Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgeye yönelik, tek taraflı veya ortak yapılması gereken bir proje havuzu oluşturmak, önceliklerine göre bu havuzdaki projelerin gerçekleştirilmesi için bir eylem planı belirlemek;

Geniş ve dar kapsamlı farklı buluşmalarla farklı seviye ve sahadaki kişileri bir araya getirmek, dil,kültür ve sanat alanlarında eğitim çalışmaları yapmak  ve Balkanlardaki Türk Dernekleriyle  sürekli bir istişare zemini temin etmek;

Genelde Balkan Yarımadası’nda (özelde Bulgaristan’da)  yaşanan soykırımın,baskının unutulmaması için Türkiye’de çalışmalar yapmak;insan hakları ihlallerini engellemeye ve sonlandırmaya odaklanmış kınama etkinlikleri gerçekleştirmek,basın bildirisi sunmak;Türkiye’de ve Balkanlarda temel insan haklarına herkesin sahip olduğu,insan haklarının herkesçe benimsendiği,uygulandığı ve korunduğu bir dünya için çalışmak;

Türkiye’de yaşayan soydaşlarımızın hukuksal,siyasi,ekonomik,kültürel,toplumsal,fiziksel konumunun geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa çerçevesinde,uluslararası sözleşmelere,ulusal plan ve politikalara uygun biçimde şekillenmesine katkıda bulunmak;

Türkiye’ye göç etmiş,nitelikli bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken soydaşlarımızın;maddi,manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak;

Uluslararası düzeyde tanınmak,ulusal tanıma derecesini yükseltmek,toplumsal katkıyı arttırmak üzerine çalışmalar yapmak;

Doğadaki dengeleri koruyup geliştirme çabasında olmak,çevreye gösterilen özeni ve sevgiyi geliştirmek;

Türkiye’ye Balkanlardan göç etmiş ailelere mensup gençlerin, insan haklarına saygılı,barış içinde birlikte yaşama ve anlaşma kavramlarını benimsemiş,araştırma,geliştirme ve sorun çözme yöntemlerini öğrenmiş;yenilikçilik ve artı değer yaratma yetisi açılmış,anayasal düzenin içinde yaşama ve demokratik cumhuriyeti korumanın erdem ve faydalarını öğrenmiş,Atatürk ilkelerine bağlı yurttaşlar olarak yetişmesine katkı sağlamak.