PAYLAŞ

Bulgaristan’da 26 Mart 2017 tarihinde Parlamento seçimleri yapılacaktır. Mevcut seçim yasasına göre Bulgaristan, yurtdışında yaşayan vatandaşlarının oy kullanmasına kısıtlama getirmiştir. Yurtdışında Bulgaristan vatandaşlarının en çok yaşadığı ülkenin Türkiye olduğu bilinmektedir. Ancak çifte vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı bölgeler başta olmak üzere Türkiye genelinde sadece 35 sandık açılmaktadır. Sandık açılan yerlerden birisi de İzmir olmuştur. Kasım 2016’da yapılan Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6 sandık kurulmuş olan İzmir’de 9000’in üzerinde oy kullanılmıştır. Sandık sayısının belirlenmesi seçimlerden bir ay önce elektronik yolla ya da manuel olarak doldurulan beyanname (zayavlenie) sayısına bağlanmıştır. Şubat ayı içerisinde Bulgaristan parlamento seçimleri için beyanname doldurma süreci başlamış ve 28 Şubat 2017’de beyannamelerin Bulgaristan Büyükelçiliği’ne intikal ettirilme süreci tamamlanmıştır.

Çifte vatandaşlık hakkına sahip olanların sayısı 100.000’i (Yüzbin) bulan ve sandık sayısı 6 olan İzmir’de bu süreçte gereken sayıdan daha fazla beyanname doldurulmasına rağmen Görece semtindeki sandık kapatılarak bunun daha önce hiç sandık açılmayan Derneğimizin faaliyet alanı dışında kalan Manisa iline verildiği bildirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Görece’de 2000’den fazla oy kullanılmıştır. Bu durumu göz önünde bulundurarak İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Bulgaristan Büyükelçiliğine itiraz mektubu yazmıştır. Bulgaristan, İzmir’in Görece sandığını geri iade etmiştir. Ancak bu defa da İzmir’in bir başka semtini mağdur etmiştir.  İzmir’in Sarnıç semtinde daha önce açılan iki sandıktan birini alarak Manisa’ya kaydırmıştır. Sarnıç semti, İzmir’de çifte vatandaşların en yoğun yaşadığı semttir. Burada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 4000’in üzerinde oy kullanılmıştır. Bulgaristan Parlamento Seçimlerinde sandık açılabilmesi için yasal süresi içerisinde 970 beyannamenin elektronik ortamda doldurulduğu Sarnıç’tan sandığın alınıp 350 beyannamenin doldurulduğu bir yere verilmesinin mantığı ve adalet anlayışı izah edilemez.

Manisa’da sandık açılmasına karşı değiliz. Manisa, İzmir’e komşu Türkiye’nin bir ili olup çifte vatandaşlarının yaşadığı başka bir şehrimizdir. Bizim itirazımız, İzmir’de oy kullanacak kişilerin sayısı ile orantılı sandık kurulmaması ve Sarnıç gibi kalabalık oy potansiyeline sahip bir yerin oy kullanmaktan mahrum edilmesinedir. Derneğimiz bu uygulamaları İzmir’deki seçmenleri sandıktan uzak tutmaya yönelik yanlış eylemler olarak değerlendirmekte ve bu kararı veren Bulgaristan Seçim Kurulunu bu yanlış kararından dönmeye davet etmektedir.  Bulgaristan Seçim Kurulu, hiç sandık açılmamış bölgelere daha önce açılmış bölgelerden kaydırarak neden ısrarla sandık açmak istiyor da yeni sandık açmıyor? Neden aktif oy kullanıcısı 9000’in üzerinde olan İzmir’in sandık sayısını itirazlara rağmen azaltıyor ve çok sayıda yurtdışında yaşayan Bulgaristan vatandaşı Türklerin demokratik haklarını kısıtlayarak oy kullanma hakkından mahrum etmek istiyor? Bu gibi sorulara makul cevaplar verilememektedir.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak yıllardır Bulgaristan’daki Türklerin haklarına hizmet etmeyen ve kendi çıkarlarını sürekli ön planda tutan malum çevreleri çok iyi tanıyoruz. İzmir’de daha önce açılmış sandık sayısını arttırmak yerine düşürerek seçim kazanmayı uman bu çevreler, bu tavırlarıyla bir kez daha Bulgaristan Türklüğüne değil, efendilerine hizmet ettiklerini kanıtlamışlardır. Bu yanlış karar düzeltilmediği takdirde bunun hesabının oy hakkı olan Derneğimizin üyeleri tarafından sandıkta sorulacağına hiç şüphemiz yoktur.

 

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR-Genel Başkan

 

NOT: 06.03.2017 tarihinde bazı yayın organlarında “Bal-Göç’ten Sandık Sayısının Düşürülmesine Tepki” başlıklı yazıda yer alan “ Bulgaristan vatandaşı Türkleri” tabirinin yerine “yurtdışında yaşayan Bulgar vatandaşları” ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadeyle şahsımın ve Yönetim Kurulumuzun hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Çifte vatandaşlık hakkına sahip olanlar olarak kendimizi “Bulgaristan Türkü” ve “Bulgaristan vatandaşı” olarak tanımlıyoruz. “Bulgar Türkü” ve “Bulgar vatandaşı” tabirlerini şiddetle ret ettiğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

PAYLAŞ