PAYLAŞ

21/02/2015 Cumartesi  Günü  Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Zürfettin Hacıoğlu Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları Kamuoyuyla paylaşmak için kaleme aldık.

KAMUOYUNA;

Ülkemiz birlik ve beraberliğinin teminatı olan STK’larımızın güçbirliği ile oluşmuş olan konfederasyonumuz temsil ettiği milyonlarca insanın sosyal, kültürel haklarının savunucusu olarak tüm siyasi partilere eşit mesafede, siyaset üstü milli bir yapı konumundadır.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu 2005 yılında 9 federasyonun bir araya gelmesiyle kurulmuş bünyesinde 171 derneği barındıran, 100 yıldır farklı zaman dilimlerinde Balkan ülkelerinden Türkiye’ye göç eden milyonlarca insanımızı temsil eden bir üst icra kuruludur.

Konfederasyonumuz büyük önderimiz ‘Atatürk’ümüzün ‘ Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ düsturu ile her nerede bir Türk yaşıyorsa dertlerini dert, sevinçlerini de kendine mutluluk saymaktadır.

 Amacımız başta Balkanlar olmak üzere tarihi hinterlantımız olan ülkelerde yaşayan, kalbi bizimle birlikte atan, gözü ve gönlü Türkiye’mize dönük Türk ve Müslüman kardeşlerimizin sorunlarını yaşadıkları ülkenin yetkili makamları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili ve ilgili organlarına iletip çözüm aramaktır. Bu amaçla ilgili ülkelerde STK’lar oluşturmak ve etki gücü yüksek lobi çalışmaları hayata geçirmek temel çalışma amaçlarımızdandır.     

Bugün ülkemiz bulunduğu coğrafyanın hassasiyeti gereği zorlu sorunlar ve problemlerle uğraşmaktadır. Dünyanın değişik bölgelerinden ‘’ Başta Balkan ülkeleri olmak üzere, Doğu Türkistan, Afganistan, Irak, Kırım ve Suriye’den gelen Türklerin, mültecilere tanınan denk haklardan yararlandırılması, insani yaşam standartlarının yükseltilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması gerekmektedir. Bu konuda yetkili makamlarımızın hukuki ve sosyal çalışmaları bir an önce uygulamaya koyup yaşanan sorunlara çözüm bulması gerekmektedir.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu olarak bizler asli olarak kendini anavatanımıza emanet etmiş kendi geleceği ile ülkemizin geleceğini özdeşleşrtirmiş bu kardeşlerimizin geldiği ülke ve coğrafya neresi olursa olsun, bunlara bakılmaksızın dertleri ile dertlenmek, görevini yerine getirmek istiyoruz. Dünyanın değişik yerlerinden Türkiye’ye gelen ya da göç eden Türk soylulara uygulanan ayrımcılığın sona erdirilmesini talep ediyoruz. Bu konuda yıllardır yaşanan acıların temelinde temsil ettiğimiz insanlarımızın çaresizliği vardır.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak genel seçimlerde Konfederasyon Yönetimimizin bilgisi doğrultusunda siyasi partilere müracaat eden aday adaylarımıza bölgelerinde hangi siyasi partiden olursa olsunlar, listelerde seçilecek yerlerde olanları açık olarak destekleyeceğimizin bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 DSC_0078

BALKAN RUMELİ TÜRKLERİ KONFEDERASYONU YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ