PAYLAŞ

Değerli Üyelerimiz, ve İzmir kamuoyuna.

Yaklaşan yerel seçimler arifesinde,derneğimizle ilgili olası spekülatif haberlerin önüne geçme anlamında bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

İzmir Bal-Göç on binlerce üyesi ve yedi şubesi ile İzmir’in en büyük kamu yararına çalışan derneğidir. Derneğimizin statüsü ve prensip kararı gereği biz dernek yöneticileri tüm siyasi partilerle eşit mesafede olma zorunluluğumuz vardır ve öyle davranıyoruz.

19 Ocak’ta yapılan Genel Kurulumuzda yeni yönetim kuruluna seçilecek arkadaşlarımızın siyasette aktif görev almayan kişilerden oluşmasına dikkat ettik. Derneğimizin herhangi bir partinin arka bahçesi görünümü algısının oluşmaması açısından her platformda tüm siyasi partilere eşit mesafede olduğumuzu belirtmekteyiz.

Değişik partilerde aktif siyaset yapan dernek üyelerimiz bulunmaktadır ve yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkanlığı aday adayı ve belediye meclis üyesi aday adayı olduklarını gördük, ancak onlara listelerde hak ettikleri yerin verilmediğini düşünmekteyiz. Üyelerimiz arasından Belediye Başkanı adayı veya Meclis Üyesi adayı gösterilenler adına ve derneğimiz adına mutluluk duymaktayız ve bunu söylemekten de çekinmiyoruz.

Biz Balkanlılar olarak artık sadece oy veren büyük bir kitle olmak yerine, artık yerelde ve genelde temsil noktasında yönetimlere talibiz.

Güzel İzmir’imize ve İlçelerine hizmet vermek için yola çıkan tüm adaylara siyasi ayrım yapmaksızın başarılar diliyoruz.

Gerek görsel, gerek yazılı basınımızdan da istirhamımız derneğimizin yetkili organları dışında çıkan beyanatları yayınlamamalarıdır.

Camiamız ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İzmir Bal-Göç Yönetim Kurulu adına

Fahriye ERSOY Genel Başkan

PAYLAŞ