Haberler

Avrupa Birliği ve Türk Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Gençlik AKDER tarafından gerçekleştirilen “Pieces of same puzzle” isimli gençlik projesi katılımcılarının derneğimize ziyareti


Avrupa Birliği ve Türk Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Gençlik Projeleri kapsamında desteklenen, AKDER tarafından gerçekleştirilen ve çok kültürlülüğü teşvik etmeyi amaçlayan “Pieces of same puzzle” isimli gençlik projesi 26 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilmektedir.

Türkiye başta olmak üzere Bulgaristan, Makedonya, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Azerbaycan'dan toplam 38 katılımcı, 1 Mayıs 2019'da proje iştirakçi kurumu İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Projede gençlerin çok kültürlülük kavramı ve önemi üzerine farkındalık oluşturması amaçlanırken, gençlerin ortak kültürleri tanıması, farklı yaşam biçimlerine karşı hoşgörü geliştirmesi, kültürel kaynaşma ile var olan ön yargıları kırması hedeflenmektedir. 


1 Mayıs 2019 İzmir Bal-Göç Programı şu şekildeydi:


11:00-11:30 Tanışma, dernek genel başkanı Abdurrahim Nursoy'un konuşması 

11:30-12:00 Bulgar ve Balkan tarihi üzerine sunum 

12:00-13:30 Balkan kültürünü yansıtan yemeklerin ikramı 

13:30-14:30 Dans Gösterileri 

14:30-15:00 Kiril alfabesi harflerini ve temel cümleleri uygulama yolu ile öğrenme

Balkanlı gençler tarafından İzmir Bal-Göç'e yapılan kültür ve dayanışma ziyaretinde söz alan İzmir Bal-Göç Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy, hem Türkçe hem de Balkanlı katılımcıların diliyle gençleri selamladı. Bu projede iştirakçi olmanın verdiği memnuniyeti dile getirdi. İzmir Bal-Göç' ün, 20.000 üyesiyle İzmir' in sadece en büyük Balkan derneği olmadığını aynı zamanda en büyük derneği olduğunu belirtti.

Abdurrahim Nursoy Balkan ülkelerinin gençleri ile çeşitli projeler yürüttüklerini, bu çalışmaların kültürel etkileşime renk kattığını, ayrıca geleceğe yönelik iş birlikteliklerini arttırdığını, yapılan etkinler sayesinde farklı kültürleri de yaşayarak öğrenme imkânı bulan gençlerin ön yargılarını kırarak ulus ötesi arkadaşlıklar kurduklarına şahitlik ettiklerini söyledi.

Bulgar gençler Gergana ve Kristina Bulgaristan'ı tarihiyle ve kültürüyle tanıttı. Kiril alfabesi tanıtıldı ve Bulgarca belli başlı iletişim cümleleri kuruldu. 

Bulgaristan göçmenlerinin en gözde yemekleri kapama, keşkek, börek bidesi(su böreği), sarma ve saraylı baklava  ikramlarıyla devam eden program, dans gösterisiyle sona erdi.

İzmir Bal-Göç’ün temsili için çalışan, katılımları ve ikramlık hazırlayan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.


İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Genel Başkanın Mesajı


1985 yılında kamu yararına çalışan bir dernek olarak kurulan İZMİR BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (İZMİR BAL-GÖÇ) 32 yıllık bir geçmişe sahiptir. Dernek kurucularımızdan hayatta olmayanları minnetle anarken hala hayatta olanlara Allah’tan uzun ömürler diliyorum. Derneğimizin kuruluşunda yer alan, derneğin gelişmesine katkıda bulunan, bugünlere gelmesinde rol oynayan tüm Genel Başkanlarına, Yönetim Kurullarına ve üyelerimize minnetimizi bir kez daha ifade ediyor, derin şükranlarımızı sunuyorum.

İZMİR BAL-GÖÇ üyelerinin hepsi, aramızdaki en büyük göçmenin Mustafa Kemal ATATÜRK olduğunun bilincindeler. Hepimiz biliyoruz ki, büyük, ulu Balkan göçmeni, bugün içinde yaşadığımız en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Vatansız kalmanın ne olduğunu bilen bizler, bir göçmen olarak ulu önder ATATÜRK’ÜN Anadolu’ya gelerek Milli Mücadele’yi başlattığını ve düşmanın dört bir tarafını sardığı Türk yurdu Anadolu’ya sahip çıktığını, Türklüğün vatanı ve Balkan Türklüğünün umudu olan anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş olduğunu biliyoruz, O’nu kalbimizde yaşatıyoruz.

Misyonumuz çerçevesinde İZMİR BAL-GÖÇ, Balkanlardan anavatana göç etmiş ve Balkanlarda yaşamaya devam eden Türklerin ve Müslüman toplulukların birlik, beraberlik içinde yaşam standartlarının yükselmesi için çalışmaya, onların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmeye, Balkanlarda ata mirasına sahip çıkarak gelenek ve göreneklerin sürdürülmesi için faaliyet göstermeye devam edecektir.

BAL-GÖÇ olarak düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle yerel ve ulusal düzeyde toplumun sorunlarına yönelik çözümler üretmeye ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamaya devam edeceğiz. İZMİR BAL-GÖÇ’ün yeni Yönetim Kurulu kadrosuyla beraber Derneğimizin Balkanlarla bağlarını kuvvetlendireceğiz. Türkiye içerisinde kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği alanlarını tespit edip ortak çalışmaları arttıracağız. Gençlerin ve kadınların BAL-GÖÇ’ de faaliyet alanlarını genişleteceğiz, etkin rol almaları için çalışacağız. Yeni projelerle BAL-GÖÇ, İzmir merkezli Balkanlara yönelik faaliyetlerde aktif olarak yer alacaktır. Gençlerin Derneğimizde daha etkin bir şekilde yer almasını sağlayarak topluma yararlı, Balkanları ve Anadolu’yu iyi tanıyan, bilgili, iyi bir vatandaş ve BAL-Göç’lü olarak yetişmelerine katkıda bulunacağız. Önceki dönemde Derneğimizin elde ettiği kazanımlara sahip çıkacağız ve onları geliştireceğiz.

Derneğimizdeki kurumsallaşma çalışmalarını hızlandıracağız. Üyelik kayıtları ile üyeler arası iletişim ve işbirliğinin kuvvetlenmesi için önemli adımlar atacağız. Sosyal tesisin inşaatı için gerekli girişimlerde bulunacağız. Bütün üyelerimizin aileleri ve çocukları ile birlikte yararlanacağı sosyal tesisimizin inşaatını başlatacağız. Bu konuda üyelerimize katkıda bulunmalarının önem taşıdığını hatırlatmak isterim. Bugün her şeyden önce partiler üstü, BAL-GÖÇ kimliğini öne çıkarmış, “ben her şeyden önce bir BAL-Göç’lüyüm bilinci ile hareket eden ve birlik beraberlik içinde İzmir’de yaşayan bir BAL-GÖÇ topluluğunun oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Derneğimiz bu konuda gereken çalışmaları icra edecektir.

29 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen 15.Genel Kurulumuzda Genel Başkanlığa seçilen Prof. Dr. Ayşe Kayapınar’ın tayine nedeniyle yönetim kurulu üye arkadaşlarımın  oybirliği ile şahsıma yüklediği bu onurlu görev  için teşekkür ediyorum.  Tüm üyelerimizi kucaklıyor, desteklerini bekliyoruz. İzmir’in en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan İZMİR BAL-GÖÇ’Ü geleceğe taşımak için bize verdiğiniz sorumluluğun farkında olarak güveninize laik olmaya çalışacağız.

Tüm üyelerimizi, BAL-GÖÇ’Ü geliştirmeye ve geleceğe taşımaya yönelik faaliyetlerde aktif olarak yer almaya davet ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Abdurrahim NURSOY

GENEL BAŞKAN

İzmir BAL-GÖÇ SOSYAL MEDYA